تصویری از وداع آخر سجاد عبادی همسر آزاده نامداری را مشاهده می کنید.

آزاده