محمدرضا گلزار  پستی از خود و کارلوس مدیر تیم محبوب رئال مادرید در صفحه مجازی‌اش را منتشر کرد.

"از دیدنت خوشحال شدم داداش"

محمدرضا گلزار