روزبه حصاری بازیگر و خواننده جوان ایرانی عکسی از خود را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت و نوشت: 

"عینک خیال و وَهمو از رو چشم قصه بردار

من همینم که می‌بینی نه اون عکسای رو"

روزبه حصاری