شبنم فرشادجو  بازیگر نام آشنای سینمای ایران است. شبنم فرشادجو بازیگر مشهور ایرانی در اینستاگرام خود عکسی از چهره گریم شده اش که نشان می دهد حسابی کتک خورده است منتشر کرد. او در باره این عکس نوشت:

واسه خنده سر فیلمبرداری در کاری متفاوت .

شبنم فرسادجو