رز رضوی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است:

رز رضوی