مجید نوروزی ، ایفاگر نقش رسول در سریال پرمخاطب « گاندو » تصویری از پندار اکبری را در استوری صفحه‌اش منتشر و با او شوخی کرد.