مهدی پاکدل با انتشار این عکس نوشت:

رفیقم

همسرم

تولدت مبارک

W4236142.png