تولد نوید محمدزاده و تبریک متفاوت علی شادمان /عکس

علی شادمان تولد نوید محمدزاده را این گونه تبریک گفت:

علی شادمان