عکسی که الهام پاوه نژاد با حدیث میرامینی و همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

الهام پاوه نژاد در کنار حدیث میرامینی و همسرش + عکس