عکسی که سیروس میمنت از خودش با لباس محلی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

سیروس میمنت با لباس محلی + عکس