مجید صالحی تصویری از نقش خود در سریال سیاوش را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

سیاوش