بهنوش طباطبایی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 

کاش چوب جادوش فقط روی صحنه ی تئاتر معجزه گر نبود .... کاش همیشه پیشم میموند تا یه چیزایی رو معجزه وار درست می کردم ...

 

بهنوش طباطبایی