نجمه جودکی ، مجری برنامه « درانتهای الوند » با انتقاد به مسئولانی که بی توجه به شرایط کرونایی کشور تمام راه‌های مسافرتی را باز گذاشته و امکان مسافرت از طریق وسایل نقلیه عمومی را نیز فراهم کردند استوری زیر را به اشتراک گذاشت.

/ترس جدی نجمه جودکی از وضعیت کرونا