پریناز ایزدیار تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

پریناز ایزدیار