روزبه چشمی  بازیکن استقلال ، تصویری دیدینی از مرتضی پور علی گنجی را در فضای مجازی منتشر کرده و تولد او را تبریک گفت.

روزبه چشمی