بهنوش بختیاری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

بهنوش بختیاری