عکسی که شهاب حسینی با داریوش ارجمند و پسرانشان در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

شهاب حسینی و داریوش ارجمند