افسانه چهره آزاد بازیگر نقش مینو در سریال «احضار» با انتشار این عکس نوشت:

افسانه چهره آزاد

صبح که می شود

دنبالِ اتفاقاتِ خوب بگرد

دنبالِ آدم هایِ خوبی

که حالِ خوبت را

با لبخند شون

به روزگارت سنجاق کنی