سارا مقربی  بازیگر نقش نهال گلابی در بوتیمار  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

سارا مقربی