عکسی که سعید شیخ زاده از یک‌منطقه قدیمی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

سعید شیخ زاده