عکسی که رضا صادقی با دختران خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

رضا صادقی