جلیل سامان ، کارگردان سریال « زیرخاکی » ضمن بیان بخشی از هدف خود برای ساخت این سریال پستی را منتشر کرد و نوشت:

"در فصل جدید تا کنون هیچ بخشی از سریال زیرخاکی دچار ممیزی و سانسور نشده اما برای قسمت سوم نگرانم .. بنیاد مستضعفان یادگار امام راحل هنوز به جایگاه تعریف شده اش نرسیده و اگر من در کار طنز نتوانم به چنین مواردی انتقاد کنم ساخت ادامه زیرخاکی برایم جذابیتی ندارد."

انگیزه کارگردان «زیرخاکی» از ساخت این سریال