رضا صادقی  خواننده مطرح کشورمان تصویری از خود و مرحوم علی انصاریان منتشر کرد.

رضا صادقی