عکسی که شهرام قائدی از حیاط ویلایش در صفحه رسمی اینستاگرامش گذاشته است.

شهرام قائدی