محسن تنابنده با انتشار این استوری تولد رفیقش احمد مهرانفر را تبریک گفت:

مهرانفر