هومن حاجی عبداللهی ، بازیگر نقش رحمت در سریال « پایتخت» با اشتراک گذاشتن تصویری از خود در کنار فرهاد آئیش و علی نصیریان در صفحه خود نوشت:

"آرزوها یا کوچک اند و دست یافتنی
یا بزرگند و دست نیافتنی
بسته به افق دید است که قدرت باور به رسیدن به آن تا چه حد برای خود انسان قابل دسترس باشد
(یه چیزی از خودم در کردم ایشالله که نوازش نشم)
این دو حضرت عشق از آرزوهای دیرینه من بودند که در کنارشان،همبازیشان باشم
عمرشان دراز و سایه شان مستدام باد"

/