رکسانا بهرام خواهر پانته‌آ بهرام در واکنش به حواشی پیش آمده در مورد صحبت هایش در « همرفیق » نوشت:
امروز صفحه ی اینستامو که باز کردم، دیدم آماج سخنان نازیبایی شدم! احساس همدردی کردم با خواهرم و همه ی کسانی که به هر عنوان بیش از ما مردم معمولی مورد توجه قرار دارن!
به هر حال به خاطر سو تفاهم پیش آمده متاسفم!! امیدوارم حال دل همه بهتر و بهتر بشه!
صحبت برنامه این بود که آیا با این مبلغ میشه فیلم کوتاه ساخت (که البته از برنامه حذف شده بود) ‌و این جواب من بود که کسانی که این فیلما رو فرستادن حتما با این مبلغ می تونن فیلم بسازن! البته برای خودم هم بیست میلیون پول کمی نیست اصلا...