عکسی که سحر قریشی در اینستاگرام منتشر کرده است.

سحر قریشی