وریا غفوری با انتشار این عکس نوشت: 

چقدر حس قشنگیه زیر سایه‌تون زندگی کردن

وریا غفوری