عکسی که سردار آزمون با دوستان فوتبالیستش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

سردار آزمون