علی زندوکیلی ، خواننده موسیقی سنتی ایرانی در پی فوت معاون پیشین امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استوری زیر را در صفحه خود به اشتراک گذاشت.

/