المیرا شریفی مقدم عکسی از جشن تولد چهل سالگی خود رو صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.
و نوشت: «سلامتی و شادی همگی شما آرزوی منه. همه چیز با وجود شما قشنگه. رسیدیم به چهل.»

المیرا شریفی مقدم