عکسی که صابر ابر از گالری نقاشیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

صابر ابر