یک خواننده، یک ورزشکار، یک مجری و یک بازیگر به شب های مافیا پیوستند.

علیرضا طلیسچی

برزوارجمند

امیرعلی نبویان

و علیرضا نیکبخت واحدی مافیایی شدند.

شب های مافیا