عکسی که سعید شیخ زاده به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

تیپ اسپرت مجری مسابقه ایران /عکس