نجم الدین شریعتی ، مجری برنامه مذهبی «سمت خدا»:

"حرکت کردیم.
به سمت مشرق نور و امید
ایمان داشتیم که عاشقانه باید پای وطن ایستاد.
و زمزمه کردیم:
ما را سری‌ست با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
باورمان بود که ماندن و ایستادن به وقت عسرت و سختی‌ست
که عیارت را مشخص و حب به وطنت را محک می زند.
یاد گرفتیم باید مصداق «الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ فِی سَاعَةِ الْعُسْرَةِ» بود
تا باران رحمت حق بر تو و این سرزمین ببارد که
«إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِیمٌ"

/