وحید رهبانی ، بازیگر نقش محمد در سریال «گاندو» در جدیدترین فعالیت مجازی اش تصویری از خود را منتشر کرد.

عکس جدید بازیگر گاندو