عکسی که مهدی مهدوی کیا با برادرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

شباهت زیاد مهدی مهدوی کیا به برادرش /عکس