سام قریبیان بازیگر و کارگردان نام آشنای سینما و تلویزیون ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی وقتی حرف از استاد مرتضی احمدی به میان آمد به نکته‌ای جالبی اشاره کرد.
پدرم و مرتضی احمدی یک رابطه فامیلی خیلی نزدیک با هم دارند. آنها فقط یک بار به این موضوع اشاره کردند اما امروز به صورت رسمی اعلام می کنیم پدرم و استاد مرتضی احمدی پسرخاله هستند.