عکسی که علیرضا خمسه از کودکی دخترش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

زمانی که علیرضا خمسه بال و پر گشود /عکی