عکسی که رضا صادقی به تازگی از خودش در میان انبوهی از شاخ و برگ ها در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

گیر افتادن رضا صادقی در میان شاخ و برگ‌ + عکس