فریبا نادری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

مانتوی پر نقش و نگار فریبا نادری /عکس