شاهرخ استخری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

دلبری‌های نبات کوچولو برای شاهرخ خان /عکس