مهتاب کرامتی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

 آدمها فکر می‌کنند؛ اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی می‌کنند. شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود. فکر می‌کنند می‌توانند همه‌چیز را از نو بسازند، محکم و بی‌نقص.

اما حقیقت ندارد.

اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم، اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم، اگر آدم ساختن بودیم، از همین جای زندگیمان به بعد را می‌ساختیم!

 

جسارتِ طورِ دیگر زندگی کردنِ مهتاب کرامتی /عکس