فرزاد فرزین تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

نیم بوت صورتی آقای خواننده /عکس