امیر آقایی ، هنرپیشه شناخته شده سینما و تلویزیون در آخرین فعالیت مجازی خود استوری قابل تاملی را به اشتراک گذاشت.

قانون شکرگزاری امیر آقایی /عکس