الهام پاوه نژاد  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

الهام پاوه نژاد در حال زدن دوز دوم واکسن کرونا /عکس