سید احمد خمینی ، نتیجه امام موفقیت فیلم جدید اصغر فرهادی در جشنواره کن را تبریک گفت.

او نوشت:

افتخار هر ایرانی در عرصه‌هایی که برازنده رقابت است، افتخار همه ماست.

01