شاهرخ استخری بازیگر کم کار تلوزیون که این روزها به بلژیک سفر کرده است تصویری از خودش را در حالی که در اتوبوس های حمل و نقل عمومی این کشور نشسته است در استوری صفحه اش منتشر کرد.

اتوبوس سواری شاهرخ استخری با موهای ژولیده+ عکس