عکسی از نفیسه روشن و دوستش در کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

نفیسه روشن در کافه معروف/ عکس